Disclaimer

De informatie van deze website is alleen beoogd om een beeld te schetsen van het bedrijf STI Engineering, diens vaardigheden, activiteiten, werkwijzen, en filosofie. STI Engineering stelt zich niet aansprakelijk voor elk ander gebruik en elke andere toepassing dan deze bedrijfspresentatie. Er kunnen geen rechten aan deze website-uitingen ontleend worden, daar wij verbintenissen alleen op daartoe specifiek geëigende wijzen aangaan.